5.9.10

Na szaro | In grey

Nic nie mówię o pogodzie. Ani słowa. Tylko tyle, że szare ubrania należą do października, a nie do września.

I’ll say nothing about the weather. Not a word. Maybe only that grey clothes are an October, not a September thing.


in grey


A jadę jutro w pewne miejsce, którego mieszkanki przez cały rok noszą biały z dodatkiem czarnego. Wam też życzę dobrego tygodnia!

And tomorrow I’m going to a place whose inhabitants wear white with black all year long. Hope you all have a great week, too!

Brak komentarzy:

generated by sloganizer.net