13.2.10

Coś miłego na niedzielę | Something nice for Sunday


Chodzą słuchy, że zima jeszcze potrwa. Cieszmy się z tego. Palmy świeczki, nośmy miłe ciepłe ubrania, spacerujmy po śniegu, sztrikujmy wełniane skarpetki i czerwone sweterki (szczegóły wkrótce). I pieczmy kruche ciasteczka z lawendą.

They say winter is here to stay. I think we should celebrate it – burn candles, wear nice warm clothes, go for snowy walks, knit woollen socks and red cardigans (details soon). And bake shortbread lavender biscuits.


Lavender bicuits
Życzę Wam miłej niedzieli!

Have a nice Sunday everyone!
generated by sloganizer.net