3.7.09

Wakacji część pierwsza | Holidays, part one


Jutro wyjeżdżam do Taizé. Tydzień w ciszy, modlitwie i bliskim kontakcie z innymi ludźmi.

I’m leaving for Taizé tomorrow. A week in silence, prayer, and close contact with people.

Wraz ze mną podróżować będzie pewna młoda dama.

A certain young lady will be travelling with me.

Wrócę w przyszłym tygodniu, gotowa na dalsze sztrikowanie.

I’ll be back next week, ready for more knitting.

generated by sloganizer.net