29.1.09

Szwaczka | Seamstress

Nocą sztrikowanie, za dnia szycie – wreszcie mam dosyć czasu, żeby coś uszyć.

A knitter by night, a seamstress by day – I’ve finally got enough time to sew something.W międzyczasie zima wróciła, moja Mama stwierdziła jednak, że najwyższa pora na wystrój wiosenny.

In the meantime winter has come back. My Mom, however, decided that it’s time for some spring decorations.


generated by sloganizer.net