26.2.09

Motywy roślinne | Floral motives

Wysiałyśmy kilka Widiborschtchowych ziarenek, żeby zachęcić wiosnę do szybszego nadejścia.

We planted a few of Widi Borschtch’s seeds to encourage the spring to come.
Selbu Modern też rośnie. Wersja fioletowa jest dla koleżanki i robię ją jako pierwszą, żeby sprawdzić, czy ten rozmiar zmieści się również na moją głowę.


The Selbu Modern is growing as well. The purple version is for a friend and I’m knitting it first to see if the size is fine for my head as well.
Na zewnątrz topnieją tony śniegu. W tym roku udało mi się do tego przygotować.

Outside, the tons of snow are melting. This year I managed to prepare myself for this.
generated by sloganizer.net