26.2.09

Motywy roślinne | Floral motives

Wysiałyśmy kilka Widiborschtchowych ziarenek, żeby zachęcić wiosnę do szybszego nadejścia.

We planted a few of Widi Borschtch’s seeds to encourage the spring to come.
Selbu Modern też rośnie. Wersja fioletowa jest dla koleżanki i robię ją jako pierwszą, żeby sprawdzić, czy ten rozmiar zmieści się również na moją głowę.


The Selbu Modern is growing as well. The purple version is for a friend and I’m knitting it first to see if the size is fine for my head as well.
Na zewnątrz topnieją tony śniegu. W tym roku udało mi się do tego przygotować.

Outside, the tons of snow are melting. This year I managed to prepare myself for this.
19.2.09

Pszczyna

Wczoraj ja i mój śliczny sweterek pojechaliśmy do Pszczyny w ramach ostatniego dnia ferii.

Yesterday my lovely sweater and I went to Pszczyna to celebrate my last day of winter holidays.

Sweterek ma niestety małą usterkę: kołnierz jest za szeroki, więc muszę go odpruć, usztrikować jeszcze raz, a potem przyszyć na nowo.

The sweater has a minor problem, though: the collar is too wide so I’ll have to rip it off, reknit it and sew it on once more.

Grrrr.

16.2.09

Biały puch | White fluff

Mój piękny sweter został napięty. A ja go już naprawdę potrzebuję, bo zobaczcie, co widać przez moje okno:

I'm blocking my lovely sweater. And I really need it. Just look at what I see outside my window:


Już straciłam rachubę, ale sypie od czterech czy pięciu dni. Bez przerwy. Nie, przepraszam, wczoraj po południu ustało na dwie godzinki.

I’ve already lost count but it’s been snowing for four or five days. Non-stop. No, excuse me, there was a short two-hour interval yesterday afternoon.


W ogródku mamy hordę kosów walczących o jabłka. Codziennie z Zosią obserwujemy, jak dominujący samiec udowadnia wszystkim swoje prawo do jabłkowych kawałków. Jednak trzy dni temu pojawił się konkurent:

We’ve got a horde of blackbirds in the garden, fighting for apples. Zosia and I spend some time every day watching the dominant male asserting his rights to all the apple halves. Three days ago, however, another contender appeared:Ten piękny kwiczoł jest chyba silniejszy niż kosy – wszystkie się go boją, więc ma jabłka tylko dla siebie.

This lovely fieldfare seems to be stronger than the blackbirds – they are all afraid of him and so he has all the apples for himself.

No i jest też szpaczek. Przyleciał w zeszłym tygodniu i zadziwiająco sobie radzi w tym śniegu. A nawet śpiewa!

Finally, there’s the starling. He arrived last week and is doing surprisingly well amid all this snow. He even sings!


5.2.09

Zwiastun | A harbinger


Popatrzcie w oczy tego kota (spotkanego wczoraj w Wiśle) i powiedzcie mi, że wiosna jeszcze daleko.


Just look in the eyes of this cat (encountered yesterday in Wisła) and tell me the spring is still far away.

(Paskudne zwierzę nie chciało się obrócić frontem do obiektywu.)


(The nasty beast would not face the lens.)


Zanim jednak zima się skończy, chciałabym zdążyć zrobić to i to. Wełnę na czapkę zakupiłam dziś, na sowy może jutro. Kremowy sweter potrzebuje już tylko rękawów, więc jest nadzieja, że ten nierealny plan uda się zrealizować.


Before the winter ends, however, I would like to make this and this. I bought the wool for the hat today, for the owls maybe tomorrow. For the cream sweater it's just the sleeves left so there is some hope I'll be able to realise my unrealistic plan.
generated by sloganizer.net