17.11.09

Anioł Stróż | Guardian Angel
Jak zapewne wiecie, poza sztrikowaniem, pieczeniem i obijaniem się, spędzam mój czas nad pracą doktorską. Tematem pracy jest Bractwo Prerafaelitów, a to znaczy, że muszę się siłą zmuszać do tego, żeby zamiast podziwiać ich obrazy i wiersze spojrzeć na nie krytycznie.

As you probably know, apart from knitting, baking and whiling my time away, I’m also working on my PhD. The PhD will be about the Pre-Raphaelite Brotherhood which means I have to force myself away from admiring the paintings and poems into seeing them in a critical light.
Mam nieodparte wrażenie, że gdybym podczas czytania albo pisania miała na sobie ten sweterek, to czuwałby nade mną nie tylko William Morris, ale nawet Dante Gabriel Rossetti i pozostali Bracia.

I just can’t help thinking that if I wore this cardigan while I’m reading or writing, not only William Morris, but Dante Gabriel Rossetti and all the other Brothers would watch over me.Oba zdjęcia stąd.

Both photos are from here.


generated by sloganizer.net