15.6.09

Pro publico bono


Data: wczoraj między 15.00 a 17.00
Date: yesterday from 3.00 to 5.00 p.m.

Miejsce: największe centrum handlowe w tej części świata

Place: the largest shopping centre in this part of the world

Cel: zanieść sztrikowanie tam, gdzie nikt go nigdy nie widział

Aim: to bring knitting where it was never seen before

Efekt: przechodzący nie wykazali absolutnie żadnego zainteresowania

Result: the passers-by displayed no interest whatsoever

Wnioski: to miasto potrzebuje więcej publicznego sztrikowania, nie tylko od święta

Conclusions: this city is in need of some more public knitting on the daily basis
Dziękuję Justynie za miłe druciane towarzystwo! I dziękuję Wam za miłe komentarze na temat szala. :)
generated by sloganizer.net