28.11.09

Nowości | News
Bardzo dziękuję wszystkim za życzenia urodzinowe!

Thank you for your birthday wishes!


Jeśli jutro będzie ładna pogoda, to powinno się udać sfotografować Moebiusa. Z powodzeniem nosiłam go już do pracy, do szkoły i na różne wydarzenia z serii podróż autobusem albo kościół. Zdecydowałam też wreszcie, co z tą zieloną włóczką – beret, ale jednak z głowy, nie według modelu. Na razie improwizacja idzie całkiem dobrze.

I’m hoping to get some photos of the Moebius tomorrow if the weather is nice. I’ve already successfully worn it to work, to school and various social events such as bus travels or church, and it works just fine. I’ve also made up my mind as to the green yarn – an improvised beret after all. So far I’m satisfied with the improvisation.The beginnings of a green beret

Brak komentarzy:

generated by sloganizer.net