7.5.09

Kreatywność | Creativity

Wczorajszy dzień był wyjątkowo udany pod względem kreatywności.

Yesterday was a highly creative day.

Przeczytałam kilka rozdziałów książki, którą męczę już od jakichś trzech tygodni, i nawet zrobiłam jakieś notatki.

I read several chapters of the book I’ve been reading for some three weeks now, and even made some notes.

Udało mi się naprawić sukienkę, którą zepsułam podczas krojenia, myląc przód z tyłem.

I managed to repair the dress I’d spoiled in the cutting by confusing the back with the front.

To, co zostało z materiału na sukienkę, zostało połączone z resztkami ocieplenia z mojego płaszcza zimowego. Produkt końcowy takiej kombinacji?

What was left of the dress-fabric was combined with the stuffing that was left from my winter coat. The final product of this combination?

Wielbłąd? Dinozaur?

A camel? A dinosaur?

Nie. Zielona gęś.

No. A green goose.

I już mi się herbata tak szybko nie wychładza.

Keeps my tea warm for a long time.

I pomyśleć, że to wszystko dzięki mojej porannej decyzji, żeby zrezygnować z wykładu z socjologii...

Just to think all that was thanks to my morning decision to skip the sociology lecture...generated by sloganizer.net