5.2.09

Zwiastun | A harbinger


Popatrzcie w oczy tego kota (spotkanego wczoraj w Wiśle) i powiedzcie mi, że wiosna jeszcze daleko.


Just look in the eyes of this cat (encountered yesterday in Wisła) and tell me the spring is still far away.

(Paskudne zwierzę nie chciało się obrócić frontem do obiektywu.)


(The nasty beast would not face the lens.)


Zanim jednak zima się skończy, chciałabym zdążyć zrobić to i to. Wełnę na czapkę zakupiłam dziś, na sowy może jutro. Kremowy sweter potrzebuje już tylko rękawów, więc jest nadzieja, że ten nierealny plan uda się zrealizować.


Before the winter ends, however, I would like to make this and this. I bought the wool for the hat today, for the owls maybe tomorrow. For the cream sweater it's just the sleeves left so there is some hope I'll be able to realise my unrealistic plan.

Brak komentarzy:

generated by sloganizer.net