17.5.09

Bingo!Cóż innego mogę powiedzieć? Miałam nadzieję, że ta wiertarka Was trochę zbije z tropu, ale nie udało się... Tak, jak wszystko dobrze pójdzie, to będzie z tego wrzeciono. Już się nie mogę doczekać.

What else can I say? I was hoping this drill would introduce a bit of confusion but apparently it didn’t... yes, if all goes well, this will become a spindle. I just can’t wait.

Dziś popołudniu musiało być jakieś rozdarcie w materii wszechświata, bo tajemniczym sposobem udało mi się wcisnąć niesłychane mnóstwo oczek na moje druty z osiemdziesięciocentymetrową żyłką. Teraz przypomina mi to kokon, z którego, jak wszystko wskazuje, wydobędzie się niedługo piękny motyl.

There must have been some tear in the fabric of the universe this afternoon because somehow I’ve managed to squeeze way too many stitches onto my 80 cm circular needles. Right now the shawl reminds me very much of a cocoon and I have high hopes of it becoming a lovely butterfly in the end.


Brak komentarzy:

generated by sloganizer.net