7.4.09

Wielki Tydzień | Holy Week

Kończę Wieczór w Granadzie, po Świętach powinnam już mieć coś do pokazania. Idzie to coraz wolniej, bo oczek przybywa i teraz jeden rząd robię w takim tempie, w jakim poprzednio robiłam nawet pięć.

I’m finishing Night in Granada, there should be something to show after Easter. It goes slower and slower as there are more and more stitches on my needles and making one row takes as much time as making five before.

Życzę Wam wszystkim dobrych Świąt!

I wish you all a good Easter!

Brak komentarzy:

generated by sloganizer.net