2.3.09

Prawie koniec | Almost there

Nie mogłam się oprzeć zrobieniu zdjęcia – słońce świeci! Co do beretu, jak widać został już tylko malutki kawałeczek.


I couldn’t resist taking a photo – the sun is shining! As for the beret, there’s literally a tiny bit left, as you can see.


Brak komentarzy:

generated by sloganizer.net